Dự án căn hộ
 • Giới thiệu

ECO CITY PREMIA

 • Vị trí: Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
 • Chủ đầu tư: Tập đoàn CAPITAL HOUSE
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Đất nền - Nhà xây sẵn
 • Diện tích: 500000m2       
Dự án khác
 • Wyndham Soleil
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Liên hệ
 • Diện tích: Liên hệ       
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Liên hệ
 • Diện tích: Liên hệ       
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Liên hệ
 • Diện tích: Liên hệ       
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Liên hệ
 • Diện tích: Liên hệ       
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Cơ bản
 • Diện tích: 3.600.000m2