Dự án căn hộ
 • Giới thiệu

CHARMINGTON TAMASHI

 • Vị trí: Chính Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
 • Chủ đầu tư:
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Liên hệ
 • Diện tích: Liên hệ       
Dự án khác
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Đất nền - Nhà xây sẵn
 • Diện tích: 500000m2       
 • Wyndham Soleil
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Liên hệ
 • Diện tích: Liên hệ       
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Liên hệ
 • Diện tích: Liên hệ       
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Liên hệ
 • Diện tích: Liên hệ       
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Cơ bản
 • Diện tích: 3.600.000m2