Hỗ trợ trực tuyến

BAN LÃNH ĐẠO


HOÀNG HIỆP
Founder - CFO

Hoàng Hiệp là Founder - CFO của Hoàng Gia Minh. Với nhiều năm kinh nghiệm trong bất động sản. Hoàng Hiệp luôn mong mốn dược hỗ trợ quý khách hàng bằng tâm, thông tin cập nhật, sản phẩm chuẩn pháp lý.

Thông tin liên hệ: 
- Điện thoại: 0904567009
- Email: hiephoangmt@gmail.com
- Địa chỉ: 150-156 Nguyễn Văn Linh, Thanh Khê, Đà Nẵng